DISCLAIMER

De informatie geplaatst op www.firmagezellig.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Firma Gezellig. Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de site. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Firma Gezellig kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.firmagezellig.nl. Het is mogelijk dat via deze internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden.
 
Firma Gezellig kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Auteursrecht
Firma Gezellig behoudt het auteursrecht op de via de internetsite van Firma Gezellig verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van Firma Gezellig mag zonder schriftelijke toestemming van Firma Gezellig openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.

COLOFON

Deze site is in opdracht van Firma Gezellig ontwikkeld.

Design: Studio Piraat

Realisatie: Bonus ontwerp

CMS: webEdition